SeekPng.com_fiat-logo-png_481390
trustpilot

Privacy- en cookieverklaring Fraaycoatings BV -SprayMaxStore

Introductie

Dit is de privacyverklaring van Fraaycoatings BV – SprayMaxStore. Fraaycoatings BV – SprayMaxStore vindt het belangrijk dat uw persoonsgegevens goed beschermd worden. Via onze website worden persoonsgegevens verwerkt. Zo slaan wij gegevens op wanneer u de website bezoekt. Omdat wij veel waarde hechten aan uw privacy worden uw persoonsgegevens op een zorgvuldige manier verwerkt en beveiligd. Hierbij houdt Fraaycoatings BV – SprayMaxStore zich aan de wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen, met welk doel wij dit doen en met wie deze gedeeld kunnen worden. Wij kunnen de privacyverklaring wijzigen indien nieuwe ontwikkelingen aanleiding geven. Op onze website vindt u altijd de meest actuele privacyverklaring. Verder stellen wij u op aanvraag per e-mail of anderszins elektronisch op de hoogte van wijzigingen. De laatste versie is aangepakt op 30 september 2017. Raadpleeg deze privacyverklaring regelmatig om op de hoogte te blijven van wijzigingen.
De verantwoordelijke voor het verwerken van de persoonsgegevens in de zin van de wet is Fraaycoatings BV – SprayMaxStore, gevestigd te Van IJsendijkstraat 373 1422 LB, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 37132740.

Wanneer is deze privacyverklaring van toepassing?

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die Fraaycoatings BV – SprayMaxStore verzamelt en verwerkt van bezoekers van de websites en Fraaycoatings BV – SprayMaxStore haar diensten. Door gebruik te maken van onze website en/of diensten geeft u toestemming voor verwerking van uw persoonsgegevens volgens deze privacyverklaring.

Als u jonger bent dan 16 jaar, is het alleen toegestaan om gegevens op onze website in te vullen en met toestemming van een ouder of voogd die deze privacyverklaring gelezen heeft. We verzoeken u vriendelijk om geen persoonsgegevens in te vullen op onze website zonder deze toestemming.
Deze privacyverklaring is niet van toepassing op het gebruik en de verwerking van persoonsgegevens van website van derden die via hyperlinks te benaderen zijn. Hiernaast is Fraaycoatings BV – SprayMaxStore ook op geen enkele wijze verantwoordelijk voor advertenties van derden.

Welke gegevens verzamelen wij en voor welke doeleinden?

De gegevens die wij verzamelen zijn gegevens over uw bezoek aan onze website (inclusief cookies, en de gegevens die u invoert bij het contactformulier of bestelling). De informatie uit het contactformulier wordt gebruikt ter identificatie en om te reageren op het bericht, de informatie uit de bestelling voor de verwerking en verzenden van uw bestelling.

De gegevens verzamelen wij ter identificatie en het kunnen uitvoeren van de overeenkomst, bijvoorbeeld om u op de hoogte te houden van nieuwe ontwikkelingen en/of diensten, bijvoorbeeld via het versturen van nieuwsbrieven.

Om u een goede service te kunnen bieden is het noodzakelijk dat Fraaycoatings BV – SprayMaxStore bovenstaande gegevens van u nodig heeft. De verstrekking van uw persoonsgegevens door u aan Fraaycoatings BV – SprayMaxStore is een wettelijke voorwaarde om een overeenkomst met Fraaycoatings BV – SprayMaxStore te sluiten. Wanneer u de gegevens niet verstrekt is het helaas niet mogelijk een overeenkomst met Fraaycoatings BV – SprayMaxStore aan te gaan.

Er wordt geen gebruik gemaakt van geautomatiseerde besluitvorming.
Bij het bezoeken van de website worden anonieme statistieken geanalyseerd. Bezoekers en/of Fraaycoatings BV – SprayMaxStore haar bezoekers worden niet individueel gevolgd bij het surf- en klikgedrag. Wij hebben Google Analytics ingesteld in overeenstemming met de instructie van de Autoriteit Persoonsgegevens, zodat de invloed op uw privacy minimaal is.

Maken wij gebruik van cookies?

Wij maken gebruik van verschillende type permanente en sessie cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat op uw computer, smartphone of ander apparaat wordt geplaatst op het moment dat u onze website bezoekt. Sessie cookies worden verwijderd na het afsluiten van de browser, en hebben betrekking op een eenmalige bezoek. Met behulp van permanente cookies die, afhankelijk van het type cookie, enkele jaren bewaard blijven kunnen wij u herkennen bij een volgende bezoek aan onze website.

Functionele of noodzakelijke cookies

Er worden geen noodzakelijke en functionele cookies gebruikt om het inloggen op onze website te vergemakkelijken en uw instellingen en voorkeuren te onthouden bij terugkerende bezoeken.

Social media cookies

Wij geven via het laten plaatsen van social media cookies/plug-ins u de mogelijkheid om functionaliteiten van social media (Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest, Google/Youtube, etc. etc.) te gebruiken wanneer u bent ingelogd bij deze social media. Deze partijen plaatsen cookies via eigen stukjes code op onze website en ontvangen in deze gevallen uw IP-adres. Wij hebben op het verdere gebruik hiervan door deze derden geen invloed. Lees het privacybeleid van deze partijen voor meer informatie.

Analytische cookies

De analytische cookies worden gebruikt om het websitebezoek te onderzoeken. Zo houden wij bij op welke manier u onze website bezoekt (apparaatspecifieke gegevens, besturingssysteem, netwerkgegevens en geanonimiseerd IP-adres), hoe vaak en hoe lang u bepaalde pagina’s bezoekt en wat uw klik- en surfgedrag is. Hiervoor maken wij gebruikt van cookies van derden. Zo plaatsen wij cookies van [Google Analytics, Hotjar, etc. etc.]. Deze gegevens worden niet gekoppeld aan uw naam, adres, e-mailadres, maar worden alleen gebruikt om inzage te verkrijgen over het bezoek aan onze website en de inrichting van onze website hierop aan te passen. Wij hebben op het verdere gebruik hiervan door deze derden geen invloed. Lees het privacybeleid van deze partijen voor meer informatie.

Advertentie cookies

Wij plaatsen zelf binnen de websites en in ons eigen netwerk advertentiecookies en geven ook derden de mogelijkheid om op onze website binnen hun netwerk advertentiecookies te plaatsen. Deze cookies maken het mogelijk om op uw persoonlijke profiel aangepaste advertenties te tonen binnen onze website en de websites waarop onze cookies zijn geplaatst. Hierdoor kunnen wij bijhouden welke advertenties u heeft gezien, wanneer u hierop klikt, ongeacht het gebruikte platform. Wij maken hiervoor gebruik van de diensten van Google AdWords, DoubleClick, Adform, Facebook (Custom Audience, Pixel), Twitter. Deze derden kunnen de gegevens vervolgens combineren met gegevens die zij van uw bezoeken aan andere websites in hun netwerk ontvangen om uw surfgedrag in kaart te brengen en advertenties verder te personaliseren. Wij hebben op het verdere gebruik hiervan door deze derden geen invloed. Lees het privacybeleid van deze partijen voor meer informatie.

Cookies wissen en blokkeren

Sessie cookies worden na elk bezoek automatisch verwijderd. Permanente cookies kunt u via de browserinstellingen op ieder gewenst moment verwijderen. U kunt er tevens via de browserinstellingen voor kiezen om geen cookies toe te staan. Voor meer informatie over het blokkeren en verwijderen van cookies kunt u de handleiding en instellingen van uw browser raadplegen.

Hoe lang bewaren wij de persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan redelijkerwijs noodzakelijk gezien de doeleinden waarvoor de gegevens zijn verzameld. Zie voor de bewaartermijnen van cookies het gedeelte over cookies in deze privacyverklaring. Om onze diensten zo goed mogelijk aan te kunnen bieden, slaan we de gegevens die u invult op. De gegevens worden opgeslagen voor een periode van enkele maanden.

U kunt Fraaycoatings BV – SprayMaxStore op ieder moment verzoeken om gegevens te verwijderen of aan te passen.
Fraaycoatings BV – SprayMaxStore kan ervoor kiezen om bepaalde persoonsgegevens niet (direct) te verwijderen indien dit gezien wettelijke bewaartermijnen van Fraaycoatings BV – SprayMaxStore verplicht is, en het bewaren van deze gegevens geen onevenredige inbreuk maakt op uw privacy.

Welke partijen hebben toegang tot welke persoonsgegevens?

Het is mogelijk dat Fraaycoatings BV – SprayMaxStore bij het uitvoeren van zijn diensten bepaalde persoonsgegevens deelt met derde partijen als dit redelijkerwijs noodzakelijk is. Deze partijen zijn:
– IT-partners die zorgen voor hosting en onderhoud van de website
– Andere partners waarvan wij cookies, plug-ins, applicaties en/of andere software gebruiken op de website (zie onderdeel over cookies)
– Andere derde partijen die nodig zijn voor de uitvoering van onze diensten (leveranciers, bezorgdiensten, postverwerkers, en … etc)

Fraaycoatings BV – SprayMaxStore waarborgt indien redelijkerwijs mogelijk dat deze derden de gegevens verwerken in overeenstemming met deze privacyverklaring en slechts gebruiken voor het overeengekomen doel.
Wij verkopen, verspreiden of leasen uw persoonsgegevens nooit zonder uw toestemming aan derden die als doel hebben de gegevens te gebruiken voor direct marketing. Uitsluitend indien Fraaycoatings BV – SprayMaxStore hiertoe wettelijk is verplicht, worden persoonsgegevens verstrekt aan toezichthouders, fiscale autoriteiten en opsporingsinstanties. Fraaycoatings BV – SprayMaxStore zal in dergelijke gevallen passende maatregelen nemen die redelijkerwijs nodig zijn om te waarborgen dat uw gegevens zo goed mogelijk worden beschermd.

Doorgifte buiten de EU

Uw persoonsgegevens kunnen niet worden doorgegeven aan landen buiten de Europese Economische Ruimte. Fraaycoatings BV – SprayMaxStore zal bij doorgifte van uw persoonsgegevens buiten de Europese Economische Ruimte passende maatregelen nemen die redelijkerwijs nodig zijn om adequate bescherming van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Hoe beschermen wij uw persoonsgegevens?

Fraaycoatings BV – SprayMaxStore gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Wij nemen de passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, vernietiging of onrechtmatig gebruik, die gezien de daarmee gemoeide kosten en de aard van de persoonsgegevens redelijk zijn.

Zo worden de gegevens die u via de website invoert, versleuteld via een Secure Socket Layer (SSL) verbinding verzonden, en worden de gegevens opgeslagen op beveiligde servers van Fraaycoatings BV – SprayMaxStore of die van een derde partij waarmee wij samenwerken.

Inzage, correctie en verwijdering

U mag ons te allen tijde inzage verzoeken in uw persoonsgegevens. Ook kunt u ons verzoeken uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen indien deze onjuist, onvolledig of irrelevant zijn, of anderszins in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt. U heeft het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Heeft u toestemming gegeven voor de verwerking van persoonsgegevens dan heeft u het recht om deze toestemming in te trekken. Ook heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.
Binnen een aangemaakt account kunnen bepaalde gegevens bovendien op ieder gewenst moment door u worden gewijzigd. Indien u bent aangemeld voor een nieuwsbrief bevat elke nieuwsbrief instructies om u hiervoor af te melden.

Als u klachten heeft over de manier waarop wij met uw gegevens omgaan, laat ons dit dan weten, zodat wij hiermee aan de slag kunnen. U heeft ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Vragen, bezwaren, verzoeken tot inzage, correctie en/of verwijdering van persoonsgegevens kunnen worden verstuurd naar:

Fraaycoatings BV – SprayMaxStore
Van IJsendijkstraat 373
1422 LB Purmerend

Uw winkelwagen